Tarieven 
Free Consult (gratis)

Onze optie 'Free Consult' /kennismaking, waarin u, uw vragen en wensen centraal staan. Deze met ons kunt delen, zodat wij hiervan goed beeld krijgen. Vervolgens zullen wij onze mogelijkheden en oplossingsgerichte werkwijze aan u te presenteren, waarna beide partijen kunnen vaststellen of een goede basis bestaat voor vervolgstappen naar een interieurplan.  Voor het Free Consult zullen we ca. een half uur reserveren. Ook reistijd en rij-afstand zijn gratis, mits binnen een straal van 10 km rond Voorburg, of anders op afspraak.

Maak hiervoor een afspraak via onze contactbutton/link, om e.v. wachttijd te voorkomen.

Basis-Plan  (à € 150,-)

Met het Free Consult als uitgangspunt, kunt u zo gewenst besluiten, om op te schalen naar ons Basis-Plan  à € 150,- , waarmee we uw, mogelijk vastgelopen, interieurplan vlot trekken en u verder op weg helpen.  Ook bieden we u desgewenst een geheel nieuw plan/voorstel, waarmee u langs die weg weer gemotiveerd en enthousiast aan de slag kunt. Voor het Basis-Plan reserveren we ca. drie uur.

Stelt u prijs op een uitgebreider en/of meer gedetailleerd plan, kunnen we dit in overleg stapsgewijs upgraden naar een totaal interieurplan en (zo nodig) een volledig uitgewerkt verbouwings-voorstel, geheel bouwkundig begeleid.

3D Ontwerp plan( à € 300,-)

Wilt u het plan goed gevisualiseerd in 3D, op schaal en in kleur, dan bieden wij de mogelijkheid voor ons 3D Ontwerp-plan.  Hierin combineren we uw wensen met de mogelijkheden naar budget, dus breder/gedetailleerder. Dit spreken we gedetailleerd door, gevolgd door een foto-shoot en een inmeet-sessie. Hierna volgt de presentatie van de 3D image en de evaluatie. Geïnvesteerde tijd beloopt totaal ca.6 uur.

Compleet Ontwerp plan (à € 500,-) 

Uiteraard kunnen we betreffend plan, waar mogelijk, uitbouwen met varianten, verder verfijnen, detailleren, met een finishing touch in de vorm van aankleden met kleur-, kunst-, lichtadvies, definiëren in stijl en digitaal moodboard.  Te investeren tijd ca. 10 uur.

Interieur-architectuur-plan.Tarief volgens begroting/calculatie.

Ook bouwkundig uitwerken van bovenstaand interieur plan, gedetailleerd begroten en zo gewenst bouwkundig begeleiden. Hiervoor wordt een kostentraject vooraf gecommuniceerd. 

Aankoop Begeleiding.

Designium werkt volledig merk-onafhankelijk. Wij voorzien in begeleiding in het doolhof van interieur-aanbieders. Dus ook uw eigen favoriete interieurzaak doet gewoon mee in de oriëntatie, met dezelfde kritische beoordeling. Voor dit traject berekenen we € 250,- per dagdeel. De praktijk heeft wel geleert, dat u met onze adviezen dit dagdeel tarief 'dubbel en dwars' terug verdient in deze sessie.